VuLva Kanseri Nedir

Kadın dıŞ üreme organlarından vulva büyük ve küçük dudaklar, klitoris
ve vagen giriŞini içeren bölgedir. Kadınlardaki kanserlerin %3’ü vulva
kanseridir. Sıklıkla menopoz sonrası yıllarda ortaya çıkmaktadır.

Vulva kanserlerinin büyük bir kısmı squamoz tipte kanserlerdir. Yani
cildi de döŞeyen çok katlı dokunun kanserleridir. Bunun dıŞında özel
kanser tiplerinden olan Paget hastalığı, bazal hücreli kanser, ve malign
melanom da vulvada görülebilir.

Vulva kanserleri lokal olarak büyüyerek çevre doku ve organlarada
hasara neden olurlar. İlk önce vulvada ülser Şeklinde veya tümör
Şeklinde ortaya çıkar. Zaman ilerledikçe vulva bölgesindeki organlara ,
idrar yollarına, anüse, ve vaginaya ilerler. En son aŞamada lenf
damarlarına ulaŞarak vücuda yayılır.

şİKAYETLER :

Vulva cildinde eskisine nazaran sertleŞme, kabarma Şeklinde ortaya
çıkar, çoğu kadın bu farklılaŞmayı hisseder. Vulva cildinde ki renk
değiŞikliğinin de kanser olabileceği bilinmelidir. Vulva kanserlerinin
ilk bulgusu tedaviye cevap vermeyen vulva kaŞıntısıdır. Uzun süreden bu
yana devam etmekte olan kaŞıntı için çeŞitli ilaç tedavileri denenmiŞ
ancak kaŞıntı Şikayeti giderilememiŞ kadınlarda vulva kanseri olasılığı
akla getirilmelidir.

TANI :

Tüm kanserlerde olduğu gibi Şüpheli bölgeden alınan örneklerin
patolojik incelemesi ile tanı konur. Vulva kanserinden Şüphelenildiğinde
normal bir jinekolojik muayene masasında lokal anestezi altında acı
hissetmeden alınacak biyopsi tanıyı koydurur.

Gözle izlenmesi çok zor olan özellikle baŞlangıç aŞamasındaki vulva
kanserlerinin tanınması ve doğru yerden biyopsi alınmasını
kolaylaŞtırmak amacı ile kolposkop denen bir alet kullanılır. Kolposkop
vulva bölgesini 10-40 defa büyüterek daha iyi bir inceleme olanağı
sağlar.

TEDAVİ :

Cerrahi olarak vulvanın çıkartılması temel tedavidir. Bu iŞleme kasık
lenf bezlerinin çıkartılması da eklenebilir. Vulvanın çıkartılması
seksüel fonksiyon bozukluğuna yol açmasa da lokalize hastalıklarda
vulvanın hastalıklı bölgesinin çıkartılması da yapılabilir. Cerrahi
sonrası radyoterapi ( IŞın Tedavisi) ilerlemiŞ hastalıklarda
kullanılmaktadır.