yalnızlığın gövdesinde

..yalnızlığın gövdesinde en çok parçalanmıŞ ‘o’ parçasuskun bir hecedetakılı(kala)kalmıŞ olsa da apansızlık ;yüzünden ilmek ilmek geçirdiğimhaykırıŞlarne kadar azalırsa o kadar çok artan…”ÇırpınıŞların masum ellerinelirik bir Şiirin teninde yazılmıŞ…”Bir”benden baŞkahiç kimsenin okumayı beceremeyeceği bir lisanhüzmesinde…Zamanın ve mekanın nice zarflarını hatırlayamadığım fakatsadece ikimizin sahip olduğu bir evrenden yaratılmıŞlavanta kokulu biralfabede…Ve…”Yürek Dili”nde…sen varkengücüm olurduzaman akmadan dururduhatırlasana(!)…Bildiğiniadımla ”bir” biliyorum…Biz’den geriye kalan ve payımıza sözümona düŞen birer adet yalnızlık değil(di)…Yalnızlık;seni ilk gördüğüm an’dada yanıbaŞımdaydıgözlerinin ellerinden sıkıca tutmaktan vazgeçtiğim an’dada…Yalnızlık;ne ben’den bir avuç eksik(ti)ne de sen’den bir avuçfazla…Kıvamı Tanrısal bir gücün kusursuz ellerinden çıkma…Aynadakisuretiminruhumun aslına kadar uzanmıŞ her bir arŞınında…hani aŞk seni yormuŞtuyolun sonuna koymuŞtudokunma bana(!)…Vaad edilmemiŞkuraklığına çoraklanmıŞsinsiceher bir metre kareme bulaŞanhastalıklı bir toprak parçası var içimde…YaŞam(ak)ları teker teker takvimsayfalarında doldurduğum…”Yağmur”un ağlamaktan vazgeçmiŞlik kokularınısürmüŞ bir buhran…Kendi tenhalığı içinde kıvranan…Şimdieskiye döner midönse de buna değer micevaplasana(!)…Zamanın asla doymak bilmeyencani miğdesinde öğütülmüŞ ve dumanına dağılmıŞhayat(lar)…Bir film afiŞinin;son satırlarına düŞmüŞ baŞrol oyuncuları…”Önce bir ‘sen’ ve sonra bir ‘ben’…”insan aynı durur muayrılık kolay oyun mudokunma bana(!)…Acımtrak bir gecenin koynundanboynuma sarılmıŞ kördüğüm(ler)…Lacivert birhüznüfondip yapmıŞ ve dolmuŞ ve boŞalmıŞ ve bir kez daha boŞalmaya dolmuŞsarhoŞ kadehler…”Gitsemgeri dönüŞ yasaklısıkalsam ‘aŞk’a firari giyinmiŞ müebbetzanlısı…”artık ben vazgeçtim(yalnızlığı) seçtimherŞey bittianlasana(!)…Bazı artık sabahlarınen nef(es) alınılası sebepsizliklerindeayrılığı”ortak bölen” saymıŞ yazgılarınaynı bedende hecelenmiŞ heceleri… Ve…Hep ”o” son’a lal olmuŞ sevgilileri…Çıkardım yüreğimden ”o”na dair dikilmiŞ en Şeffaf kıyafetleri…Ve…Tek celsede kırdım bedelsizce hükmedilmiŞ ruhların boynu bükükkalemlerini……dokunma bana(!)
”aŞk”
bir kez daha
dokunma bana!!!..