Yeni Cuma Günü Mesajları

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru
Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün
Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz
var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek. Aç cemalini göster diyarini

*Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın Allah'ı çok zikredin ki kurtuluŞa eresiniz
(CUMA SURESİ 9-10)

*Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun
Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun

*“İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;
Biri, zulüm gören kiŞinin duası
öbürü de mü’minin kardeŞine gıyabında ettiği dua”
dualarda unutulmamak dileğiylecumanız mübrek olsun arkadaŞlar

*Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endiŞe içinde yenen baldan
daha tatldırNamus içinde yaŞanan bir çadır,ahlaksızlığın hüküm sürdüğü
bir köŞkte yaŞamktan daha sevimlidirCumanız Mübarek Olsun

*Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaŞır, nihayet onu severim Bir kere de
onu sevdim mi, artık o kulumun iŞiteceği kulağı olurum, göreceği gözü
olurum (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek
olsun