YıLdız TiLbe-Habersizim Zannetme

Sandım ki ayrılınca her Şey bitecek
Her problem Hallolup sona erecek
Ne kadar yanılmıŞım
Nasıl azımsamıŞım

Çok Özlüyorum Seni
Aklımı kıracağım
Yenildi bak ayrılık
Seni arayacağım

Yakalandım Kendime
Hasretin elleriyle
Sen de ağlıyormuŞsun
Habersizim zannetme..