Zor Karar

Bir hikâyenin baŞlangıcı ve aynı Güne sığmıŞ bitiŞi O’na göre daha yeni
baŞlanmıŞtı her Şeye hikâyeye hikâyemize. Zaten karmakarıŞık kiŞiliğimde
kendimi hiç bulamadığım bir yapım vardı Şimdiyse ben beni arar oldum
kendimde. Ne yapmam gerek ne doğru ne yanlıŞ ŞaŞırdım bildiğimi
sandıklarım yalan oluyordu bir kaçıŞ daha baŞlıyordu korkularımdan uzağa
yine… O’nun dediği gibi ben en korkak en kararsız en çaresiz kızdım
hani yani en umutsuz vakaların kızı Sakatlılığının altında ezilen bir
zavallı Evet O’da bunların farkında o halde niyeti ne bu zamana kadar
karŞılıksız beklentisiz seviyorum diyen olmadı bu kadar kısa zamanda
ileriye dönük adımlar atmak istenmez hele ki benle öyle biri… Yo anlam
veremiyordum bana bir sebep göstermeliydi…
Ve haftalar sonra… Hala sebep arıyordum O’ysa sadece sen olasın istedim
diyor susuyordu yani yine tüm sorular cevapsız kalıyordu. sadece sen
olasın istedim demesi bana yetmiyordu. İlk defa kararı bana bırakmıŞtı
“ya benle sonsuz mutluluğa ya da kendi zavallılığında mutsuz kayboluŞa”
diyordu bense cevapsız sorularla dolu bir iliŞkiye adım atmak
istemiyordum beklide dediği gibi korktum kaçıŞı seçtim bilebile
mutsuzluğu… Nerden bilebilirdim ki ben sadece elimden geldiğince doğru
olduğuna inandıklarımın arkasında olup daha sonralarını düŞünerek
kararlar aldım. Daha yolun baŞındaydım ve bu iliŞkiden kaçmak için en
doğru zamandı bana göre daha sonra geç olabilirdi. O’nun da benim de
vazgeçemeyeceğimiz olmazsa olmazlarımız vardı ne aŞk nede baŞka bir Şey
için fedakârlık edilemeyecek Şeyler Her Şeyin üstünde değerlerdi bunlar…
Sevmek istediğim bir anda karŞıma çıkmıŞtı bu defa sınır tanımadan
sevecektim oysa hep yarımlar vardı ya hayatımda bu sevgi ilk tamamen
yaŞadığım eksiksizim olacaktı… Yine olmadı… Olamazdı
Bizim değerlerimiz farklıydı… YaŞam tarzımız Ama hepsi bir yana çözüm
bulamadığımız tek nokta vardı. O Hıristiyan prens bense Müslüman
gülüydüm En baŞtan bitmeye hazır bir hikâyeydi benim ki bir varmıŞ bir
yokmuŞ misali… Ve bitti… Masum güzellikler içinde yaŞattığı huzur için
O’na teŞekkür ederim